My a Média

Prečítajte si zaujímavé články, ktoré sme napísali v spolupráci s časopisom ZDRAVIE.

Zdravie - denník

V decembrovom čísle 2021 časopisu ZDRAVIE sme odpovedali na tému: 

Písanie denníka, nie len pre tínedžerov.

Vo februárovom čísle 2022 časopisu ZDRAVIE sme odpovedali na tému:

Dá sa zbaviť koktania? Koktanie trápi aj dospelých.

Zdravie - koktanie