Referencie

Ambulancia klinickej psychológie

Prečítajte si skúsenosti klientov, ktorí navštívili našu Ambulanciu klinickej psychológie ATKA s.r.o:

„Bol som veľmi spokojný. Psychologička bola nápomocná, ukázala mi smer, ktorým mám ísť, je skvelé s ňou spolupracovať. Práca, ktorú odviedla, bola pre mňa nápomocná a obohacujúca a prístup bol veľmi príjemný.“

K. P.

„S vyšetrením a prístupom som bola veľmi spokojná. Najviac nápomocné v zlepšení môjho stavu bolo naučiť sa správne relaxovať a dýchať, lebo doposiaľ som sa s tým vyšetrením nikde nestretla. Ďakujem.“

O. V.

„Pani psychologička rozobrala môj problém dopodrobna, bola som veľmi spokojná. Jej práca sa mi veľmi páčila. Kvalitná pani doktorka Smolová. Všetko dobré do života prajem. Ďakujem.“

L. H.

„Psychologické služby sú nadštandardné, som maximálne spokojná. Ochota pani doktorky ohľadom individuálnych sedení, profesionalita, nielen psychologicky, ale aj vlastný názor. Pochopila som všetky súvislosti. Robte všetko tak ako doteraz, ste v tom veľmi dobrá. Ďakujem.“

L. L.

„Bola som milo prekvapená a spokojná. Potrebovala som názor nestranného človeka a odborníka z oblasti psychológie. Pani psychologička ma nielen vypočula, ale správala sa ku mne ľudsky a ukázala mi iný uhol pohľadu na niektoré veci. Dodala mi viac sebavedomia a nesprávala sa ku mne ako k človeku s danou diagnózou.“

K. S.

„Bola som veľmi spokojná, chválim najmä individuálny rozhovor, vysvetlenie, názorné ukázanie ako pôsobí dýchanie na psychickú pohodu človeka a na pozornosť. Má pochopenie, vcítenie sa, príjemné a pozitívne vystupovanie a pôsobenie na okolie. Poskytla mi vzácne rady ako postupovať ďalej v zlepšení môjho stavu.“

S. A.

„Odchádzam vyrovnaná, bola som spokojná, otvorené rozprávanie pani Dr. mi pomohlo. Všetko sa mi páčilo, veľká spokojnosť.“

K. L.

„Prístup psychologičky bol veľmi ľudský a profesionálny. Psychologické služby sú na veľmi dobrej úrovni.“

L. M.

„Pani doktorka je veľmi pozorná, milá a starostlivá. Posedenia mi pomohli naučiť sa ako ukľudniť organizmus.“

P. V.

„Som vysoko spokojná. Dostala som komplexnú starostlivosť na skvelej úrovni. Nemám nijaké výhrady, poskytovaná starostlivosť je skutočne nadštandardná. Ľudskosť, záujem, empatia, pochopenie a komunikácia na partnerskej úrovni bez podceňovania a so skutočne úžasným odborným, ale vysoko ľudským prístupom a pochopením. Bez stigmatizácie a šablón a bez stereotypov v komunikácii. Veľmi ďakujem.“

A. H.

„Pani psychologička bola na vysoko profesionálnej úrovni, veľmi empatická, ústretová, trpezlivá a aj pri úlohách, ktoré som riešila. Keby bola vzdialenosť menšia veľmi rada by som ostala v psychologickej liečbe, verím, že by mi to ešte viac pomohlo v mojom celkovom zdravotnom stave. Uvedomenie, že človek ako osobnosť s väčšou láskou, úctou a pochopením by mal pristupovať najprv sám k sebe, aby mohol byť nápomocní aj pre druhých. Ďakujem!“ 

A. G.

„Úžasne odborný, ale zrozumiteľne ľudský, empatický, užitočný, v praktickom smere vedený dialóg bez zbytočných klišé, rád a podceňovania. Oceňujem naozaj odborný a ľudský prístup, kedy sa pacient cíti ako človek a nie ako hus. A pozitívny prístup a náhľad na budúcnosť bez zľahčovania, ale aj zveličovania. Ďakujem.“

M. P.

Ak nechcete byť na svoj problém sami