Klinicko-psychologické poradenstvo

Poradenstvo kladie dôraz na pomoc v konfliktných alebo v inak náročných životných situáciách a zameriava sa na riešenie problémov, vývinových úloh a životných tém. Centrom sa tak stáva optimalizácia možností, podpora osobnostných zdrojov zvládania záťaže, práca s adaptívnymi/efektívnymi stratégiami zvládania záťaže (copingové stratégie), rozvoj spôsobilostí a zručností, ústup z defenzívnych postojov a iracionálnych presvedčení smerom k zmene a k náhľadu, akceptácia a zvyšovanie sebaúčinnosti, podpora osobnostnej nezdolnosti.

Riešenie problémov

S čím sa na nás môžete obrátiť ?

Koľko stojí klinicko-psychologické poradenstvo?

Sme zmluvnými partnermi všetkých troch zdravotných poisťovní. Objednať sa môžete na tel. č. 0908 095 229 alebo pevnej linke 056/642 01 83.

slovenske poistovne