Poslanie zariadenia

Ambulancia klinickej psychológie

Účelom nášho ambulantného zariadenia klinickej psychológie je poskytovať špecializované a bezpečné miesto v liečbe psychologických ťažkostí spôsobených psychickou činnosťou. Komponuje v sebe tri základné prvky, ktoré sú jeho nosným pilierom:

Logo psychologickej ambulancie ATKA

V práci byť pre vás, spoľahlivý a zodpovedný, ponúkať seriózne a na dôkazoch založené liečebné metódy, ktoré umožňujú zlepšiť psychické prežívanie a skvalitniť psychickú pohodu a život jednotlivca. Byť diskrétny a taktný, zachovávať povinnú mlčanlivosť.

V prístupe k vám, byť autentický, trpezlivý, empatický so záujmom o celkový bio – psycho- sociálny stav a potreby jednotlivca.

V odbornej činnosti rozvíjať kompetentnosť, osvojovať si zručnosti, rozširovať znalosti a vedomosti, získavať odborné kvalifikácie, ktoré umožňujú zlepšovať naše služby, poskytovať Vám odbornú a špecializovanú liečbu a efektívne vyšetrenia.

Trápia vás problémy, trpíte úzkosťami, obavami, depresívnymi pocitmi a neviete si s nimi poradiť?