Terapia detí a dospievajúcich

Naše zdravotnícke zariadenie ponúka rovnako služby individuálnych terapií pre detí a mladistvých. Pre mladšie deti ponúka Psychoterapiu hrou ako špecifickú liečbu v hlbinnom psychodynamickom smere.      

Psychoterapia hrou poskytuje bezpečné a liečebné symbolické zastúpenie, ktoré umožňuje dieťaťu spracovávať vnútorné vývinové konflikty, negatívne emócie, hnev, obavy, strach, traumatické udalosti, ktoré mu bránia v osobnostnom raste alebo spôsobujú psychické alebo iné ťažkosti v osobnostnom, školskom a sociálnom fungovaní. Súčasťou terapie je poradenstvo a vedenie pre rodičov.

Pomáhame pri ťažkostiach:

Psychológ pre deti a mládež

Koľko stojí terapia detí?

Sme zmluvnými partnermi všetkých troch zdravotných poisťovní. Objednať sa môžete na tel. č. 0908 095 229 alebo pevnej linke 056/642 01 83.

slovenske poistovne