O nás

Ambulancia klinickej psychológie

O našej psychologickej ambulancii

Sme špecializované zdravotnícke zariadenie poskytujúce psychologické služby v oblasti duševného zdravia. Prihliadame na jedinečnosť každého pacienta, ktorý naše služby vyhľadá. Každý pacient je iný, prichádza z rôznymi ťažkosťami, trápeniami, duševnými bolesťami. Snažíme sa pre pacienta zabezpečiť komplexnú psychologickú starostlivosť najvhodnejší liečebný postup pre jeho ťažkosti. Pracujeme s precíznou a účelnou diagnostickou činnosťou, zodpovedným vyhodnotením výsledkov vyšetrenia, následne zostavujeme plán liečby, navrhujeme liečebné postupy, a ak si to stav vyžaduje, navrhujeme odporúčania ako ďalšie vhodné opatrenia k liečbe.

NÁŠ TÍM

PHDR. MIROSLAVA SMOLOVÁ, MBA

PhDr. Miroslava Smolová, MBA

Som licencovaná klinická psychologička venujúca sa psychologickému odboru už viac ako 12 rokov. Ako klinická psychologička som odborne zastrešená Slovenskou komorou psychológov (SKP), vedená a registrovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia v zdravotníckom povolaní Klinický psychológ.  

Michaela Repková

Mgr. Michaela Repková

Získala som poznatky pre porozumenie a skúmanie hlavných oblastí praxe a výskumu v kontexte poradenskej, klinickej, školskej, vývinovej psychológie. Posudzujem a realizujem psychodiagnostické vyšetrenia, vediem základné terapeutické intervencie s prihliadnutím na jedinečný stav človeka, poskytujem psychologické poradenstvo a konzultácie.