O nás

Ambulancia klinickej psychológie

O našej psychologickej ambulancii

Sme špecializované zdravotnícke zariadenie poskytujúce psychologické služby v oblasti duševného zdravia. Prihliadame na jedinečnosť každého pacienta, ktorý naše služby vyhľadá. Každý pacient je iný, prichádza z rôznymi ťažkosťami, trápeniami, duševnými bolesťami. Snažíme sa pre pacienta zabezpečiť komplexnú psychologickú starostlivosť najvhodnejší liečebný postup pre jeho ťažkosti. Pracujeme s precíznou a účelnou diagnostickou činnosťou, zodpovedným vyhodnotením výsledkov vyšetrenia, následne zostavujeme plán liečby, navrhujeme liečebné postupy, a ak si to stav vyžaduje, navrhujeme odporúčania ako ďalšie vhodné opatrenia k liečbe.

NÁŠ TÍM

PHDR. MIROSLAVA SMOLOVÁ, MBA

PhDr. Miroslava Smolová, MBA

Som licencovaná klinická psychologička venujúca sa psychologickému odboru už viac ako 12 rokov. Ako klinická psychologička som odborne zastrešená Slovenskou komorou psychológov (SKP), vedená a registrovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia v zdravotníckom povolaní Klinický psychológ.  

Mgr. Miroslava Čičáková

Mgr. Miroslava Čičáková

Som psychologičkou v ambulancií klinickej a dopravnej psychológie. Za roky štúdia a praxe som nadobudla množstvo cenných informácií v oblasti psychológie, ktoré s nadšením a odhodlaním odovzdávam ľuďom s cieľom pomôcť vyriešiť rôzne problémy a skvalitniť ich život. Psychológia je odbor vyvíjajúci sa v čase, preto aj ja sa snažím kontinuálne nadobúdať vedomosti a poznatky, ktoré následne ponúkam svojim klientom.