Dotazník spokojnosti klientov

Vážený pán/ Vážená pani,

dovolíme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť Váš názor na psychologické služby a starostlivosť poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti („PZS“). Dotazník  je anonymný a slúži na získanie spätnej väzby za účelom zlepšenia našich služieb pre pacientov/klientov. 
Po vyplnení dotazník vhoďte do schránky označenej nápisom DOTAZNÍKY, umiestnenej v čakárni ambulancie alebo zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: info@clinicalpsychology.sk, prípadne zašlite poštou na adresu: ATKA s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Štefánikova 4, 071 01 Michalovce.


  prvý krátopakovane


  klientzákonný zástupca klientapríbuzný klienta


  ánonienespomínam sinemyslím, že by to bolo potrebné, ambulanciu/psychológa navštevujem dlhodobo


  úplne nespokojnýskôr nespokojnýskôr spokojnýúplne spokojný


  úplne nespokojnýskôr nespokojnýskôr spokojnýúplne spokojný


  úplne nesúhlasímskôr nesúhlasímskôr súhlasímúplne súhlasím


  úplne nesúhlasímskôr nesúhlasímskôr súhlasímúplne súhlasím


  úplne nesúhlasímskôr nesúhlasímskôr súhlasímúplne súhlasím


  úplne nespokojnýskôr nespokojnýskôr spokojnýúplne spokojný


  úplne nespokojnýskôr nespokojnýskôr spokojnýúplne spokojný


  úplne nespokojnýskôr nespokojnýskôr spokojnýúplne spokojný


  úplne nevyhovujúceskôr nevyhovujúceskôr vyhovujúceúplne vyhovujúce


  určite nieskôr nieskôr ánourčite áno

  Alebo si môžete dotazník stiahnuť vo Word dokumente a po vyplnení ho odoslať na email info@clinicalpsychology.sk.