Prečo si vybrať naše zariadenie?

Sme špecializované zdravotnícke zariadenie poskytujúce psychologické služby v oblasti duševného zdravia. Našim cieľom je:
  1. Napĺňať priority, ktoré sú stanovené v poslaní zariadenia.
  2.  
  3. Prihliadať na jedinečnosť každého pacienta, ktorý naše služby vyhľadá. Každý pacient je iný, prichádza z rôznymi ťažkosťami, trápeniami, duševnými bolesťami. Snažíme sa pre pacienta zabezpečiť komplexnú psychologickú starostlivosť a najvhodnejší liečebný postup pre jeho ťažkosti. Pracujeme s precíznou a účelnou diagnostickou činnosťou, zodpovedným vyhodnotením výsledkov vyšetrenia, následne zostavujeme plán liečby, navrhujeme liečebné postupy, a ak si to stav vyžaduje, navrhujeme odporúčania ako ďalšie vhodné opatrenia k liečbe.
  4.  
  5. Poskytnúť pokojný a bezpečný priestor pre diagnostickú, konzultačnú činnosť, psychoterapeutický liečebný alebo poradenský proces.  
  6.  
  7. Zabezpečiť optimálny časový manažment, krátke čakacie doby, byť flexibilný k vašim potrebám.
  8.  
  9. Zabezpečovať klinický audit ako súčasť systému kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Realizovať interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, dodržiavať interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Ak nechcete byť na svoj problém sami