Skríning pozornosti

Cena: 135,00 €

V cene zahrnuté VYŠETRENIE + OSOBNÁ KONZULTÁCIA S PSYCHOLÓGOM + SPRÁVA Z VYŠETRENIA A NÁVRH INTERVENCIÍ

Vek: od 18r.

Použité metódy: klinické a testové metódy /posúdenie a zhodnotenie úrovne jednotlivých funkcií pozornosti, viac informácií v texte nižšie/.

Výsledok a interpretácia: osobná konzultácia s vyšetrujúcim psychológom /termín osobnej konzultácie si klient vyberá na prvotnom vyšetrení/.

PRE KOHO JE VYŠETRENIE POZORNOSTI VHODNÉ?

Je dôležité uviesť, že vyšetrenie predstavuje užitočný spôsob identifikácie možných problémov so sústredením a pozornosťou. Je vhodný pre:

Skríning pozornosti môže byť užitočný aj pre ľudí, ktorí majú problémy so zvládaním úloh, ktoré vyžadujú dlhodobú pozornosť alebo sústredenieJedná sa výhradne o poskytnutie preventívnej zdravotnej starostlivosti za účelom prevencie a podpory duševného zdravia na žiadosť pacienta bez klinickej zdravotnej indikácie. 

Vyšetrenie a výsledky z vyšetrenia neslúžia pre účely súdu ani sociálnych inštitúcií.

pozornost

ČO ZAHŔŇA VYŠETRENIE?

  1. Podrobný rozhovor: Psychológ sa môže pýtať na symptómy a prejavy, ktoré sú problémové, a môže sa informovať aj o tom, ako tieto symptómy ovplyvňujú každodenný život. Ide o rozhovor zameraný na symptómy, ich vplyv pri učení a pracovnom výkone. Rovnako tiež sa zameriava aj na vzorce správania v rôznych situáciách. 
  2. Získavanie informácií: Ako jednotlivec funguje v rôznych prostrediach /domáce, školské, pracovné/. Získavajú sa tiež užitočné informácie o prítomnosti symptómov súvisiacich s pozornosťou, prípadnej symptomatológie ADHD.  
  3. Kombinácia viacerých metód: Použitie štandardizovaných testových metód a hodnotiacich škál určených na posúdenie úrovne pozornosti, problémových oblastí pozornosti a ich príčin, prítomnosti symptómov ADHD a ich závažnosti. Vyšetrenie pozornosti je sprevádzané procesom hodnotenia schopnosti sústrediť sa a udržať pozornosť pri určitých podnetoch alebo stimuloch.    
  4. Vylúčenie iných príčin: Vyšetrenie zahŕňa aj vylúčenie iných možných príčin problémov s pozornosťou, ktoré môžu „napodobňovať“ prejavy ADHD. 

Dôležitým cieľom vyšetrenia je poskytnúť komplexný pohľad na symptómy, ich vplyv na jednotlivca a ďalšie možnosti a stratégie v náprave stavu. 

PREČO JE VYŠETRENIE POZORNOSTI DÔLEŽITÉ?

  1. Správny postup a manažment: Presná diagnostika je kľúčová pre vhodný výber plánu a manažmentu, ktorý môže zahŕňať kombináciu viacerých postupov. Efektívny manažment môže viesť k zlepšeniu pozornosti, správania, pracovnej výkonnosti a podpory procesu učenia. 
  2. Zlepšenie výkonnosti v učení a v práci: Diagnostika môže viesť k určeniu špecifických potrieb a stratégií, ktoré môžu zlepšiť dosahované výsledky. Týmto spôsobom diagnostika pomáha jednotlivcom lepšie využiť svoj potenciál. 
  3. Zníženie negatívneho vplyvu na psychické zdravie: Neriešené problémy s pozornosťou a správaním môžu viesť k zvýšenému stresu a k úzkosti. Správna diagnostika môže pomôcť minimalizovať negatívny vplyv a navrhnúť optimálnejšie stratégie.  
  4. Pochopenie samých seba a svojich jedinečných vlastností: Týmto spôsobom môže vyšetrenie pomôcť vytvoriť základ pre prijatie seba a pre rozvoj zdravšieho sebahodnotenia.
  5. Získanie odporúčaní, stratégií v učení, zmena životného štýlu a prístupu k učeniu, k práci a v podávanom pracovnom výkone. 

VÝSLEDOK A INTERPRETÁCIA 

Po absolvovaní vyšetrenia si dohodnete termín osobnej konzultácie s vyšetrujúcim psychológom /v cene vyšetrenia je osobná konzultácia s psychológom v trvaní 40 min./. Počas osobnej konzultácie budú zobrazené a poskytnuté výsledky z vyšetrenia, súčasťou je aj edukácia a správa z vyšetrenia s popisom všetkých skúmaných oblastí a zhodnotením ich stavu, návrh možných riešení a intervencií. 

Máte problémy so zvládaním úloh, ktoré vyžadujú dlhodobú pozornosť alebo sústredenie?

Rezervujte si termín

Rezervácia vyšetrenia Na mne záleží Pro+

Loading...