Vyšetrenie emócií

Cena: 135,00 €

V cene zahrnuté VYŠETRENIE + OSOBNÁ KONZULTÁCIA S PSYCHOLÓGOM + SPRÁVA Z VYŠETRENIA A NÁVRH INTERVENCIÍ

Vek: od 18r.

Použité metódy: klinické a testové metódy /posúdenie a zhodnotenie profilu emócií, viac informácií v texte nižšie/.

Výsledok a interpretácia: osobná konzultácia s vyšetrujúcim psychológom /termín osobnej konzultácie si klient vyberá na prvotnom vyšetrení/.

PRE KOHO JE VYŠETRENIE VHODNÉ?

Pre každého, kto chce porozumieť svojím emóciám a nájsť zdroje emocionálnych ťažkostí. Vyšetrenie emócií je užitočné aj pre identifikáciu zdrojov stresu a pre vypracovanie vhodných zvládacích stratégií, tiež pre porozumenie emocionálnym reakciám a zlepšenie interakcií s ostatnými.  Jedná sa výhradne o poskytnutie preventívnej zdravotnej starostlivosti za účelom prevencie a podpory duševného zdravia na žiadosť pacienta bez klinickej zdravotnej indikácie. 

Vyšetrenie a výsledky z vyšetrenia neslúžia pre účely súdu ani sociálnych inštitúcií.

vysetrenie emocii

ČO ZAHŔŇA VYŠETRENIE PROFILU EMÓCIÍ?

Ide o zistenie profilu emócií jednotlivca a jeho emocionálnych reakcií na rôzne situácie. Vyšetrenie sa realizuje metódami, ktoré zahŕňajú: 
  1. Hodnotenie aktuálneho stavu a profilu emočného prežívania: Meranie aktuálneho emočného stavu a zistenie profilu emócií v súvislosti s rôznymi pridruženými faktormi, ako je napríklad úzkostné nastavenie, osobné potreby a záujmy.  
  2. Hodnotenie emocionálnej reaktivity: Zahŕňa pozorovanie a hodnotenie emocionálnych reakcií voči špecifickým podnetom alebo situáciám, ktoré vyvolávajú rôznu intenzitu emócií. 
  3. Hodnotenie regulácie emócií: Zahŕňa posúdenie schopnosti kontrolovať intenzitu emócií v bežných aj v záťažových stresových situáciách.  
  4. Hodnotenie vplyvu emócií na každodenné fungovanie: Tento proces sa zameriava na zistenie dopadu emócií v rôznych oblastiach života, ako napr., pracovné a osobné vzťahy, fyzické a duševné zdravie. 

PREČO JE DÔLEŽITÉ VENOVAŤ SA EMÓCIÁM?

  1. Sebapoznanie: Poznanie emocionálnych stavov zlepšuje kontakt s vnútornými túžbami, potrebami a motiváciou. Pomáha tiež pri budovaní zdravého sebavedomia a pomáha rozhodovať sa racionálne.    
  2. Emocionálna regulácia: Regulácia emócií pomáha redukovať reakcie na stresové situácie, minimalizovať negatívne reakcie a zlepšiť celkovú emocionálnu pohodu.
  3. Komunikačné zručnosti: Schopnosť jasne vyjadriť emócie a potreby vytvára zdravšie a hlbšie vzťahy s ostatnými, pomáha v zlepšení interakcii s blízkymi. 
  4. Duševné a fyzické zdravie: Neriešené alebo potlačené emócie môžu mať negatívny vplyv na duševné a fyzické zdravie. Ich správne spracovanie môže pomôcť predchádzať psychickým problémom, čím sa zlepšuje celková kvalita života.
  5. Riešenie problémov: Poskytuje dobrý základ pre efektívnejšie riešenie konfliktov, vyrovnávanie sa s výzvami a hľadanie konštruktívnych riešení.

Základom psychologickej pohody a zdravia je schopnosť identifikovať, porozumieť a adaptívne zvládať emócie. Dané poznanie umožňuje individuálne rásť a rozvíjať sa vo vzťahoch a v osobnom živote. 

VÝSLEDOK A INTERPRETÁCIA 

Po absolvovaní vyšetrenia si dohodnete termín osobnej konzultácie s vyšetrujúcim psychológom /v cene vyšetrenia je osobná konzultácia s psychológom v trvaní 40 min./. Počas osobnej konzultácie budú zobrazené a poskytnuté výsledky z vyšetrenia, súčasťou je aj edukácia a správa z vyšetrenia s popisom všetkých skúmaných oblastí a zhodnotením ich stavu, návrh možných riešení a intervencií. 

Chcete porozumieť svojím emóciám a nájsť zdroje emocionálnych ťažkostí?

Rezervujte si termín

Rezervácia vyšetrenia Na mne záleží Pro+

Loading...