Novoročné predsavzatia alias
„efekt nového štartu“

Keď vianočný zhon utíchne, prichádza priestor pre nové nadýchnutie sa. Často, keď chceme v živote niečo zmeniť, vytvárame si akúsi predstavu o najlepšom možnom časovom míľniku – tým univerzálnym pre každého človeka je NOVÝ ROK.

Pred pár dňami sme vstúpili do nového roka, roka 2022. Vítajúc tento nový rok sme sa spätne snažili zhodnotiť, s čím všetkým sme sa v starom roku lúčili, čo v ňom zanechávame, čo dobré a krásne alebo naopak náročné a poučné sme zažili, alebo aký nový začiatok by sme počas ďalšieho roka prijali. Možno ste premýšľali, v ktorých oblastiach života bolo potrebné urobiť v kapitole života čiarku, či bodku … Istotne si na toto miesto vieme doplniť najlepšie každý sám to, pri čom sa nám myšlienky na okamih zastavili a stáli sme tak pred určitým rozhodnutím – čo ďalej?

Položili ste si na prahu starého roka aj vy túto otázku? Viem, čo by som chcel/a v novom roku zmeniť, zlepšiť? V čom sa cítim nesvoj/a, v ktorej oblasti cítim, že by som potreboval/a „nakopnúť“, alebo naopak – spomaliť? Často nám pri úvahách nad životom napadnú nie 2 – 3 otázky, ale kvantum. Zrazu nevieme, ktorá z nich je dôležitejšia, na ktorú by sme najskôr mali hľadať odpovede a cítime zmätok. Podobne to býva pri vítaní nového roka, kedy máme tendenciu nadmerne prehodnocovať minulé zážitky a do nového roka vstupujeme s balíkom predsavzatí. Spomínate pri zadávaní nových predsavzatiach na staré? Viete si predstaviť, či ste tieto záväzky počas roka dokázali plniť? Alebo na ne po čase zabúdate pre nedostatok motivácie, sebadisciplíny, či pevnej vôle?

To-do List 2022

Tajomstvo prvotného úspechu tkvie v jednoduchých krokoch: rozhodnutie, pripravenosť na zmenu a zmena okolností (nie seba!). Pri rozhodovaní sa pre niečo si vytvárame akési automatické nastavenie, ktorého sme schopní ďalej sa pridŕžať. Ku zmene okolností je potrebné povedať iba toľko, že ak sme otvorení poznaniu seba samého, potom v načúvaní svojmu Ja si dokážeme prispôsobovať a vyberať to, čo chceme, aby nás obklopovalo. Ako zistiť, či to funguje? Jednoducho, začnete cítiť pokoj/balans a radosť/potešenie.

Novoročné predsavzatia sa najčastejšie týkajú zmien v správaní s očakávaním pozitívnych výsledkov v oblasti fyzického a duševného zdravia. Vo výskume novoročných predsavzatí bolo zistené:

  • 55,2% predsavzatí súviselo so zdravím (cvičiť: 31,3%, jesť zdravo: 10,4%, mať zdravšie návyky: 13,5%),
  • 34,4% súviselo s prácou (ušetriť: 20,8%, zbaviť sa dlhov: 12,5%, organizovať: 1,0%, naučiť sa niečo: 0%,),
  • a 5,2% tvorili sociálne ciele (tráviť čas s rodinou: 2,1%, pomáhať druhým: 0%, užívať si život: 3,1%).
Možno ste sa v niektorej z kategórií našli, možno nie. Ako sa ale dopracovať k želanému výsledku – k udržaniu novoročného predsavzatia? Ako dosiahnuť, aby boli predsavzatia účinné? Ak ste už aj začali, ponúkame pár odporúčaní, ako „nevystúpiť z vlaku“ a vytrvať:

1. Menej je niekedy viac.

Ak ste si dali veľa cieľov, môže sa stať, že sa nedopracujete k splneniu ani polovice z nich. Príliš veľa a príliš rýchlo je častým dôvodom, prečo toľko novoročných predsavzatí zlyhá. Môže to viesť k pociťovaniu väčšieho tlaku či úzkosti a stresu. Nenúťte sa preto všetko prehodnocovať a snažiť sa niečo si zbytočne dokazovať. Sústreďte sa na 1 – 2 konkrétne ciele a venujte im seba. Dosiahnutie čo i len jedného malého cieľa môže posilniť vašu vieru v seba samého a zvyšujú pravdepodobnosť dlhodobého úspechu.

2. Vyhnite sa opakovaniu zlyhaní, stanovujte realistické ciele.

Pri zadávaní predsavzatí robíme často rok čo rok tú istú chybu, keď si myslíme: „ak sa mi nepodarilo splniť to minulý rok, tento to určite dám“. Možno by sa našli výnimky, kedy sa to podarilo, ale vo väčšine prípadov sa nestretávame s pozitívnym výsledkom. Prečo to teda nefunguje? V čase vítania nového roku prežívame intenzívne emócie, ktoré potláčajú racionálne uvažovanie. Toto „novoročné rozčarovanie“ však trvá iba prvých pár dní/týždňov/možno mesiacov. Po opadnutí nadšenia však opadá aj odhodlanie plniť nahromadené, nereálne očakávania. Ak si človek myslí, že to dokáže, pravdepodobne sa nemýli, ale ak to skúsil a neuspel, mohlo to narušiť jeho sebadôveru a pri opakovaní pokusov sa môže cítiť navyše vinný. Namiesto toho, aby sa kvôli porušeniu predsavzatí cítil zle, cestou je vnímať to ako príležitosť spoznávať seba samého, rásť, učiť sa a racionálnym zvážením zabezpečiť budúce skutočné výsledky.

3. Rozhodnite sa zmeniť robiť to, čo by ste mali na to, čo robiť chcete.

Myšlienky ovplyvňujú emócie a správanie. Ak je niečo formulované spôsobom, v ktorom je skryté obmedzenie, vedie to k neželaným pocitom a nedostatočnej motivácii v dosiahnutie cieľa. Túžba po väčšej sebakontrole môže mať opačný vplyv na správanie. Zmysel pre slobodu je definujúcou charakteristikou voľného času, a tak všetko, čo narúša zmysel pre autonómiu, vedie k silnému psychickému odporu. Preto, keď máte po práci chvíľu pre seba, je to čas, kedy VY rozhodujete, čo bude náplňou voľného času, pretože z činností, ktoré ste doteraz robiť museli, striedajú činnosti, ktoré robiť chcete. Je nepravdepodobné, že by vás malo baviť niečo iba preto, že sa to považuje za dobré, ale neprináša žiadnu odmenu. Vaša dobre zvážená a sformulovaná voľba môže byť prvým malým úspechom na ceste k ďalším, väčším.

4. Doprajte si čas, dovoľte si byť trpezlivý/á.

Nežiaduce návyky správania, ktorých sa často snažíme zbaviť, alebo zmeniť, sa vyvíjali roky. Preto je potrebné uvedomiť si, že aj nové riešenia si vyžadujú čas. Nemáte sa kam ponáhľať, na splnenie cieľa máte predsa celý rok, a ak sa zaviažete rozhodnutiu zmeniť svoje správanie, môže to byť pozitívna zmena, na ktorej môžete pracovať po zvyšok svojho života.

5. Problém ≠ problém. Problém = výzva

V tomto roku môžete skúsiť pracovať na zmene postoja k situáciám pre vás náročných. Ak sa čosi také vyskytne, skúste na „problém“ hľadieť ako na výzvu, ktorú dokážete zdolať a stať sa tak silnejším. Priemerné plnenie novoročných predsavzatí zlyhá 5 – 10 krát, kým sa skutočne implementuje ako zmena správania. Pamätajte preto, že dokonalosť je nedosiahnuteľná. Ak zažijete zlyhanie, je to v poriadku. Nevzdávajte sa! Vaša sila sa prejavuje aj vo vytrvalosti.

6. Vytvorte si podporné prostredie

Kto vás podporuje, keď vy sami nato práve nemáte kapacitu? Vaše okolie, rodina, priatelia. Skúste si preto nájsť „parťáka“ – priateľa, či blízkeho, ktorý zdieľa váš cieľ, alebo sa k vám rád pripojí.

7. Zapisujte si úspechy aj prekážky.

Vedenie záznamu o tom, ako sa vám darí a zapísanie dôvodov prečo na sebe pracujete, je v čase krízy skvelou pripomienkou toho, čo sa vám za uplynulý čas podarilo dosiahnuť. Ak čelíte výzvam, skúste premýšľať, ako situáciu dokážete na základe doposiaľ zvládnutého efektívne zvládnuť.

Od nového roku uplynulo niekoľko dní. Ak ste pracovali na svojich predsavzatiach pred koncom roka, tieto odporúčania predstavujú prostriedok, ako sa ich pridŕžať čo najdlhšie a zvýšiť ich efektivitu. Koniec koncov, aj výskumy hovoria, že tí, ktorí si dávajú novoročné predsavzatia majú 10-krát väčšiu pravdepodobnosť, že skutočne zmenia svoje správanie, než ľudia, ktorí si novoročné ciele nedávajú. Ak ste sa už rozhodli, želáme vám veľa síl, ak nie, ponúkame vám malé inšpirácie. Pamätajte, na zmenu nikdy nie je neskoro a nemusíte preto čakať na nový rok. Nový rok môže začať práve dnes.

Nezabúdajte sa prijímať a byť k sebe láskavý. Ako povedal Konfucius: „cesta je cieľ“.

Bibliografia:

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. (2019). Making your New Year’s resolution stick. Retrieved from https://www.apa.org/topics/behavioral-health/new-year-resolutions

DAI, H., MILKMAN, K. L., & RIIS, J. (2014). The Fresh Start Effect: Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior. Management Science, 60 (10), 2563–2582.

GORDON, S. (2021). Why It’s Okay to Break Your New Year’s Resolutions. Retrieved from https://www.verywellmind.com/why-it-s-ok-to-break-your-new-years-resolutions-5093131

NORCROSS, J. C., MRYKALO M. S., & BLAGYS M. D. (2002) Auld Lang Syne: Success predictors, change processes, and self-reported outcomes of new year’s resolvers and nonresolvers. Journal of Clinical Psychology, 58 (4), 397–405.

WISEMAN, R. J. (2006). Psychologists seek key to successful new year resolutions. Retrieved from https://www.theguardian.com/science/2006/dec/29/psychology.uknews

WOOLLEY, K., & FISHBACH, A. (2016). Immediate Rewards Predict Adherence to Long-Term Goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 43 (2), 151–162.

Zaujal vás náš článok?
Kontaktujte nás

  • Post category:Rady a typy