Psychosomatika: psychika a jej vzťah k telu

Poďme si najskôr spoločne vysvetliť, čo znamená odborný termín psychosomatikaJe to samostatný klinický odbor a smer výskumu v diagnostike a v liečbe chorôb. Najjednoduchšie vysvetlené, ide o vzájomné pôsobenie psychických a telesných procesov pri vzniku fyzických ťažkostí (ochorení). Pri tejto vete vás niektorých môže napadnúť: Ako môžu naše pocity a psychické prežívanie ovplyvňovať fyzické zdravie? Predstavte si seba v situáciách, kedy ste boli veľmi rozrušený, nepokojný a napätý. Spomeňte si na takúto situáciu a predstavte si, čo sa vtedy s vami zvyčajne deje.

Na psychickej úrovni môžete cítiť intenzívne negatívne prežívanie, na fyzickej úrovni zase zvýšené potenie, návaly tepla, zúžená pozornosť, zhoršené sústredenie, zrýchlený srdcový pulz, chvenie. Po odznení náročnej situácie sa môžete cítiť unavení, vyčerpaní, môžu sa objaviť bolesti hlavy, žalúdka, pocity na zvracanie, bolesti svalov končatín. Ak sa na tieto procesy pozrieme bližšie, uvedomíme si vzájomnú prepojenosť psychického prežívania a fyzického fungovania organizmu. Samozrejme, sporadické negatívne prežívanie nie je ohrozujúce, pretože sme vnútorne vybavení psychickými a fyziologickými zdrojmi, aby sme sa opäť dostali do rovnováhy a pohody. Ťažkosti však môžu spôsobiť práve opakujúce sa a dlhotrvajúce záťažové podnety.

K najčastejším patria, napr.:

 • Negatívne konfliktné a náročné situácie, nevyriešené spory a hádky.
 • Náročné ťaživé pracovné/rodinné prostredie.
 • Kritické životné udalosti (nespracovaný rozchod, rozvod, strata blízkej osoby, …).
 • Akútny a chronický stres, sklon k plnému vyčerpaniu, vnútorné mentálne/  emocionálne napätie.
 • Vnútorne potláčaný hnev, neutíchajúci pocit zlosti.
 • Pocity viny a hanby, pocit bezmocnosti a zúfalstva.
 • Situácie, v ktorých sa cítime ponižovaní, urážaní s neschopnosťou účinne sa brániť.
 • Tendencia k úzkostnému a depresívnemu prežívaniu, a mnohé iné.
Psychosomatika

Pri dlhotrvajúcom a opakovanom pôsobení negatívnych podnetov dochádza k nadlimitnej záťaži, čo môže viesť k oslabovaniu odpovedí imunitného systému a k zmenám na úrovni nervového a hormonálneho fungovania, ktoré sa odrazia napríklad v zhoršení liečby kožných problémov (svrbenie, akné, atopický ekzém, psoriáza), v ťažkostiach horného a dolného zažívacieho traktu (zápcha, hnačka, dráždivé črevo, nekvalitné trávenie požitej potravy a následné stavy plynatosti a nadúvania, predčasný pocit sýtosti), v žalúdočných ťažkostiach (kŕče, zvracanie, bolesť), zhoršenie priebehu a liečby respiračných ochorení (astma), v zhoršení priebehu a liečby kardiovaskulárnych ochorení, v zmenách menštruačného cyklu, a i.

Čo sa s tým dá robiť? Aká je liečba?

Dôležité je zdôrazniť, že prístup v liečbe je celostný. Snahou je zachytiť človeka v jeho bio – psycho – sociálnej jednote, teda, zamerať sa na diagnostiku a liečbu, kde sa berú do úvahy faktory telesné (vyšetrenie orgánu, ktorý spôsobuje ťažkosti), duševné (osobnosť človeka), psychosociálne (prostredie a kontext, v ktorom človek žije). Diagnostika a liečba je teda interdisciplinárna, spolupráca je skrz viacero špecializácií, t.j. lekárska a psychologická.

Čo môžete očakávať od psychologickej diagnostiky a liečby?

I. V rámci psychologickej diagnostiky:

 • Realizácia diferenciálno – diagnostického hľadiska.
 • Zistenie podielu osobnostných / psychosociálnych / afektívnych faktorov na aktuálnych alebo chronických ťažkostiach pacienta, čo následne umožní zacielenie na tie faktory, ktoré ochorenie vyvolávajú, udržiavajú alebo zhoršujú.
 • Posúdenie komplexného stavu osobnosti, jej fungovanie, vnútorných konfliktov, úrovne a typu obranných mechanizmov, zvládania záťažových stavov, afektivity a jej kontroly, sociability a ťažkosti v interpersonálnej rovine, špecifickosť prejavov a správania.
 • Posúdenie profilu tzv. „silných a slabých“ stránok osobnosti, jej zdrojov a kapacít.
 • Zistenie možností v liečbe a vypracovanie odporúčaní k potrebným opatreniam v liečbe.

II. V rámci terapeutickej liečby:

 • Psychoedukácia a porozumenie aktuálnemu problému skrz psychických mechanizmov, ktoré sa v rámci diagnostiky ukážu ako dôležité.
 • Tréning uvoľňovania napätia, relaxačné a dychové cvičenia.
 • Tréning efektívneho zaobchádzania so stresom.
 • Tréning zvládania a zaobchádzania s hnevom.
 • Zmena životného štýlu a nefunkčných vzorcov správania sa.
 • Zmena myšlienkových rigidných vzorcov.
 • Psychoterapia podporná.
 • Psychoterapia odkrývajúca (spracovávanie skorších negatívnych udalostí a vnútorných konfliktov, ktoré majú dosah na aktuálne správanie a prežívanie človeka).

Zaujal vás náš článok?
Kontaktujte nás

 • Post category:Rady a typy